Giỏ hàng bạn có: 1 Sản phẩm. Tổng tiền : 195.000 đ