Bao Cao Su Chống Xuất Tinh Sớm, Kéo Dài Thời Gian Quan Hệ